Curriculum vitae voorbeeld

Een curriculum vitae voorbeeld

Een curriculum vitae betekent een levensloop. In het arbeidsproces maakt iemand een c.v.(afkorting) als hij of zij een sollicitatie schrijft bij een bedrijf waar hij of zij graag wil werken. Het is belangrijk dat er standaard een aantal dingen in een c.v. staan. Ik geef u nu een curriculum vitae voorbeeld die u kunt gebruiken. Zo begint u meestal eerst met uw naw gegevens, dus naam, adres en woonplaats. Daarbij komen nog dingen als geboortedatum en telefoonnummer. Daarna geeft het curriculum vitae voorbeeld een opsomming van de genoten opleiding(en) die u als sollicitant gevolgd heeft of nog volgt. Wees hierin volledig en geef naam van de school en of de opleiding is afgesloten met een diploma.

Hierna volgt het kopje werkervaring.

In het curriculum vitae voorbeeld staat alle werkervaring genoemd en daarbij het bedrijf waar u gewerkt heeft, de functie waarin u werkzaam was en in welke periode u daar werkte. Dit kan het beste chronologisch en dan beginnend met de meest recente. Zo ook bij de opleiding trouwens. U heeft nu het belangrijkste gehad. In het curriculum vitae voorbeeld staat hierna nog een apart kopje vaardigheden. Hier kunt u aangeven of u handig bent met de computer bijvoorbeeld of welke talen u spreekt. Het curriculum vitae voorbeeld eindigt met het noemen van uw hobby’s.